Digital domstol ger fler tillgång till rättsväsendet

Nykläckt En vän förde samman de unga entreprenörerna Johan Hedén Hultgren och Jakob Elander. Mötet blev ett nytt företag, Swiftcourt. Nu lanserar de en digital domstol som löser mindre tvister när rättsväsendet inte räcker till. 

Domstol 2
Foto: OLA TORKELSSON
Johan Hedén Hultgren (t.h.) hade tänkt sig en karriär som fotbollsproffs och inledde en kort fotbollssejour i Trelleborg. Efter juridikstudierna träffade han Jakob Elander, tillsammans skapade de Swiftcourt.

När juristen Jakob Elander satt ting i Göteborg såg han på nära håll hur många rättstvister om småbelopp kostade oproportionerligt mycket pengar. Han fick en idé.

En tid senare, under våren 2013, fördes han samman med Johan Hedén Hultgren av en gemensam vän – Fredrik Andersson som idag är en av ägarna till Swiftcourt – som tänkte att möts de här entreprenörssjälarna så kommer det att hända saker. Det gjorde det. En vecka efter första mötet hade Johan Hedén Hultgren kommit igång med det nya företaget.

– Jakob är idégivaren och jag är arkitekten, det har varit så ända från början. Han ansvarar för produktstrategi. Jag är verkställaren, säger Johan Hedén Hultgren. 

Men vad var det för idé Jakob Elander fick? I korthet handlar den om ett alternativt skiljeförfarande. En tvistlösning i konventionella domstolar blir ofta kostsam och tidsödande. Swiftcourt har bantat ned processen till sex veckor.

De trätande parterna har en skriftväxling i två omgångar under en fyraveckorsperiod. Sedan skriver en av Swiftcourts anlitade jurister en dom som inte kan överklagas. 

Johan Hedén Hultgren menar att marknadspotentialen är stor. Han uttrycker det som att många saknar ”access to justice”, det vill säga att de inte har tillgång till rättsväsendet. När det gäller den här typen av småärenden saknar 40-60 procent i västvärlden access to justice, enligt honom. 

– Vår digitala domstol är ett alternativ till de allmänna domstolarna så att privatpersoner och mindre företag kan lösa tvister om mindre belopp för en låg kostnad.

För att säkerställa att affärsmodellen håller, att Swiftcourts skiljeförfarande följer lagar och regler och att marknadsföringen är tillräckligt tydlig, har de bollat idéer med nära och kära samt pratat med både potentiella kunder, jurister, domare och andra experter på området.

– Ett av de första testen var att jag frågade min pappa vad en tvist är för någonting. Han sa att det är väl en slags dans.

Swiftcourts satsning är i sin linda. I somras smyglanserades den digitala domstolen i Sverige och i dagarna har den internationella plattformen lanserats. Efter årsskiftet väntar USA.

Johan Hedén Hultgren berättar att mycket tid har gått åt att bygga varumärket för att få acceptans för den digitala domstolen. Företagarna har varit med i tävlingar och inlett flera samarbeten med till exempel juristbyråer och företag. Vid lanseringen i USA kommer Swiftcourt att ha sin digitala domstol integrerad i en tjänst som tillhandahålls av en samarbetspartner. 

Intresset är stort för den digitala domstolen, om man får tro Johan Hedén Hultgren. Däremot är juristskrået inte lika lättflirtat.

– Det är en av de mest traditionsbundna branscherna som finns. De har i princip jobbat på samma sätt i flera hundra år.

Swiftcourt

Startår: 2015
Affärsidé: Digitalt verktyg för att lösa tvister för små för att domstolar ska lägga tid på dem.
Ägare:
Jakob Elander, Johan Hedén Hultgren, Hampus Sahlin, Mike Moghaddas, Fredrik Andersson och Niklas Holmquist
Anställda: 2
Omsättningsmål 2015: 1 miljon kronor

Därför kommer vi att lyckas:
  • Idag saknas det förutsättningar att lösa tvister på mindre belopp, vi gör det möjligt.
  • Trender som shared economy gör att vi gör affärer sinsemellan i stor utsträckning, särskilt online. Idag finns det inget sätt att göra dessa affärer trygga, Swiftcourt gör det möjligt.
  • Swiftcourt bygger på en lagstiftning som är harmoniserad över hela världen, vilket innebär att vi snabbt kan skala upp och lösa samma problem i flera länder.
Henrik Svidén