Kvinnlig nyskaparanda bakom framtidens advokatbyrå

Nykläckt Kul på jobbet, slopat provisionssystem och rimliga arbetstider. Detta är några av hörnstenarna i Holmgrenhansson Advokatbyrå, som drivs av en feministisk vision och vill revolutionera den traditionstyngda advokatbyråbranschen.

Holmgrenhansson 1

– Dagens unga jurister har andra mål i livet än att jobba 60 timmar i veckan för att kunna plocka ut en saftig lön, säger Anette Hansson Ahl, delägare och grundare i Holmgrenhansson.

Hon hoppade av ett välavlönat arbete på Hewlett-Packard för att förverkliga sin vision om att skapa en helt ny advokatbyrå med värderingar baserade på verkligheten.

Liknande tankar hade slagit rot hos Carina Holmgren som hade slagit huvudet i taket gång på gång när hon försökt föreslå förändringar på tidigare advokatbyråer. En av tankarna var ett företag med anställda som arbetar för byråns bästa i sikte, istället för som traditionellt, en firma som ett paraply för ett antal konsulter.

– Vår företagsmodell är ett verkligt true partnership och går ut på att vi delar både på kostnader och på intäkter. Istället för ett provisionsbaserat lönesystem lyfter de anställda lön och fokus är att arbeta upp ett starkt varumärke som attraherar en ny generation kunder, säger Carina Holmgren.

Av de kvinnliga juristerna är det endast en bråkdel som blir delägare på affärsjuridiska byråer, enligt Anette Hansson Ahl. Istället går många av dem vidare till näringslivet som exempelvis chefsjurister och blir potentiella kunder till oss.

– Kunderna ställer andra krav på oss i branschen idag. De ser positivt på att vi vill vikta upp branschen i fråga om jämställdhet. Hos Holmgrenhansson är dock övervikten åt andra hållet istället. De män som sökt sig hit har helt enkelt inte kunnat matcha sina kvinnliga medsökande, säger hon.

Förutom en ny företagsmodell introducerar Holmgrenhansson ett nytt betalsystem som bygger på fast prissättning och även erbjuder abonnemangsservice – ett slags juristsupport för klienter som behöver tillgång till löpande juristkompetens.

– Vi håller på att lära marknaden ett nytt sätt att se på juridiktjänster. De flesta kommer till oss när skadan redan är skedd och tvisten ett faktum. Det blir dyrt. Istället vill vi att man skall tänka klokt och bygga smarta avtal innan man hamnar där, säger Carina Holmgren.

I dag består Holmgrenhansson av åtta anställda. Men Anette Hansson Ahl har beställt hundra telefonnummer i väntan på förökning.

– Vår grundtanke med det nya sättet att arbeta är ändå att kunna ha ett liv och ett arbetsliv. Med en viss överkapacitet så bygger vi in luft i organisationen så att man hinner andas. När vi har mycket att göra – då anställer vi. Hemfrid, gratismåltider efter klockan 21 och fri taxi kan nog locka en del unga i branschen, men de flesta av oss vill trots allt ändå ha ett liv – vid sidan om arbetslivet, förklarar Anette Hansson Ahl.

Paula Asarnoj

Därför kommer vi att lyckas:

• Våra personligheter – Vi är båda drivna och orädda entreprenörer som drivs av en stark vision.

• Vi har alltid kundens bästa i fokus.

• Trivs man på jobbet så levererar man bättre. Vi skrattar minst fem gånger per dag, har alltid färska blommor framme och skumpa på kylning.

Holmgrenhansson Advokatbyrå

Grundare: Anette Hansson Ahl och Carina Holmgren

Gör: Är framtidens advokatbyrå med ambition att göra skillnad i advokatbranschen

Startade: 2009

Antal anställda: Åtta personer

Inriktning: Fastighets- och miljörätt, bolags- och avtalsrätt, IT-rätt, immaterialrätt

Omsätter: 6 – 7 miljoner