Ny app ger färre oplanerade kontakter med vården

52

Nykläckt Tack vare IT-lösningen Rapp kan vårdpatienter få en självklar kontakt med vården efter en operation. "Det här är ett efterlängtat verktyg hos både vårdpersonal och patienter", säger professor Ulrica Nilsson, som är hjärnan bakom innovationen.

aa
Ulrica Nilsson.jpg
Foto: Maria Eremo
Ulrica Nilsson.

Tänk dig att du opereras dagtid, vaknar upp och redan samma dag blir hemskickad för att fortsätta läkningsprocessen. Visst är det skönt att komma hem, men vem kontaktar du om det uppstår problem med operationssåret och är ett besök på akuten den enda lösningen när vårdcentralen har stängt?

– Väldigt ofta vet inte sjukvården hur patienten mår efter ett dagkirurgiskt ingrepp. Det var därför jag kom på den här idén.

Ulrica Nilsson är, förutom professor vid Örebro Universitetet, även anestesisjuksköterska med 30 års erfarenhet. Hon vet vad vården behöver.

– Med Rapp får patienten, under två veckors tid, dagligen svara på 24 frågor efter en operation. Det kan till exempel handla om toalett- och sovvanor och om såret gör ont. Vi har tagit fram frågorna tillsammans med både patienter och vårdpersonal. Utöver de ordinarie frågorna har patienten alltid möjlighet att välja att få kontakt med sjukvården.

På så vis har patienten möjlighet att inom 24 timmar bli uppringd av insatt vårdpersonal.

– All data som inkommer kan vårdpersonal se direkt, det är alltså real timedata som kan ses på både grupp- och individnivå.

Studier har visat att de patienter som har tillgång till Rapp efter en operation kände sig lugnare under tillfrisknandet och behövde inte uppsöka vårdcentral eller akutmottagning i samma utsträckning som de patienter som inte haft tillgång till Rapp.

– Det här blir både ett billigare och smidigare sätt och vi slipper få folk till akuten i onödan. Patienten känner en trygghet och vet vad den ska göra för att få en vårdkontakt.

Rapp släpptes på marknaden våren 2017 och Ulrica beskriver den som version 1.0. Hon vill påpeka noga att det inte är appen som är grejen, den är bara ett verktyg för att kunna hantera tjänsten. Utveckling sker löpande och tack vare att Ulrica och hennes forskarteam har tillgång till inkommande information kan de hitta trender för att på så vis på sikt kunna vara med och förbättra sjukvården.

– Vi kommer att hitta algoritmer och kan jämföra mellan patienter över hela landet. Som medborgare får du även vetskap och kunskap. Det här är egentligen en ganska enkel lösning, men tack vare datamassan ger den oss ett försprång.

Nästa steg är att utveckla IT-tjänsten till fler språk och Ulrica betonar vikten av att tänka på hela kedjan.

­– Det handlar inte endast om själva operationstillfället. Om en patient förstår informationen den får återhämtar den sig bättre.

Om Rapp

Grundare: Ulrica Nilsson
Omsättning: Under uppstartsfas.
Affärsidé: Forskningsbaserad IT-lösning som stöttar arbetet med att systematiskt följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten på den postoperativa återhämtningen. Patienten använder Rapp genom att besvara frågor om sin återhämtningsprocess. Frågorna är baserade på vetenskaplig evidens och ger sjukvården värdefulla data och en tydlig kvalitetsuppföljning. Rapp ökar också patientens delaktighet, kunskap och trygghet och minskar behovet av oplanerad vårdkontakt.

Bra att veta: Rapp är CE-märkt och läkemedelsklassificerad enligt klass 1.

Därför kommer vi att lyckas:

"För att verksamheten vill ha tjänsten, det finns ett behov."

ME