Rookie behandlar psykisk ohälsa med artificiell intelligens

9

Nykläckt 45 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa, var femte svensk lider av depression. Forskarteamet bakom nystartade WordDiagnostics har lösningen som bidrar till bättre behandling av psykisk ohälsa.

Worddiagnostics.jpg

Det började med att Oscar Kjell, doktor i psykologi, klev in på professor Sverker Sikströms kontor. Han ville veta om det är möjligt att mäta harmoni och välbefinnande med ord istället för siffror. Sikström har länge arbetat med semantik och algoritmer för att mäta ords betydelse och blev genast intresserad av Oscar Kjells föreslagna projekt. Idén bakom WordDiagnostics blev tydlig när Katarina Kjell, legitimerad psykolog, föreslog att tillämpa metoden för att stödja arbetet med psykisk ohälsa.

– Vi såg en möjlighet att utgå från patientens upplevelse med hjälp av ord, inte siffor. Patienter som kommer in med stor sorg, separation, eller social ångest ställs idag inför ett trubbigt verktyg där deras komplexa känsloliv placeras på en endimensionell skala. Det är viktigt för oss att patienten får en frihet att uttrycka sig med ord och beskriva vad som är unikt för deras upplevelse, säger Katarina Kjell.

Forskarteamet har utformat en elektronisk enkät som smidigt skickas ut till personen som söker vård. Hen besvarar frågorna i WordDiagnostics tidigt i vårdprocessen. Det kan ske innan första mötet med behandlande personal – hemma i lugn och ro, på bussen eller i väntrummet. Den artificiella intelligensen analyserar texten och lyfter ut värdeord ur patientens beskrivningar vilket sedan blir ett underlag för diagnostisering. När patienten sen får träffa sin kontakt inom vården finns en färdig rapport som fungerar som ett beslutsstöd till vårdpersonalen. Rapporten kan öppna upp för samtal med patienten och ge personalen en riktlinje för hur man ska gå vidare i vårdprocessen.

Sjukvården behöver idag en lösning som WordDiagnostics, då många psykologer och läkare ställs inför svåra fall och känner ett behov av stöd i diagnostisering.

– WordDiagnostics ger en standard för tolkning av patientens egna beskrivningar av sin psykiska hälsa. Det gör att patienterna vet att deras behov tolkas på samma sätt oavsett vilken klinik de vänder sig till, och skapar en trygghet för både personal och den vårdsökande. Men framförallt så ger WordDiagnostics en träffsäkerhet i diagnostiseringen vilket ökar chanserna till rätt och riktig behandling tidigt i vårdprocessen, säger Katarina Kjell.

– Dessutom lättar WordDiagnostics på personalens arbetsuppgifter vilket är viktigt i en sektor där ambitionsnivån och arbetsbelastningen är hög.

För teamet bakom WordDiagnostics är visionen tydlig. Alla som söker vård för psykisk ohälsa ska ha möjlighet att uttrycka med ord hur de upplever sin situation och den behandlande personalen ska få stöd i att tolka dessa beskrivningar.

 – Förhoppningen är att det kan bli en standard för den psykiatriska vården både i Sverige och i världen. Vi har varit i kontakt med många kliniker och de ser ett värde i artificiell intelligens som ett verktyg. Intresseorganisationerna Ångestförbundet och Riksförbundet Balans har också gett oss ett viktigt stöd, och vi ser fram emot att jobba mer med dem framöver. Vi drivs av glädjen att få göra detta, säger Katarina Kjell.

WordDiagnostics samarbetar med Region Skåne, Riksförbundet Balans och ÅSS – Ångestförbundet.

 

 

 

 

Fakta:

Namn: WordDiagnostics

Grundare: Oscar Kjell, Katarina Kjell, Sverker Sikström. Pontus Bodelsson blev en del av teamet som vd 2018 och bidrar med expertis inom affärsutveckling och digitalisering.

Ort: Malmö

Priser: Venture Cup för Startup of the Year 2018, Lunds universitet och Sparbanken Skånes Innovationspris 2018.

Vision: Vår målsättning är att WordDiagnostics ska finnas tillgängligt på alla primärvård och psykiatriska kliniker i Sverige och världen och ska ses som en naturlig del i vårdkedjan. Det ska vara tydligt att den är värdefull för både patienter och kliniker.