Annonsera i tidningen Entreprenör och på entreprenor.se

ANNONSERA Nå näringslivets makthavare, entreprenörer och nytänkare via tidningen Entreprenör.

Fem omslag från tidningen Entreprenör.

Månadsmagasinet Entreprenör kommer ut med tio nummer om året och har en upplaga på 75 000 exemplar.

Tidningen Entreprenör ägs och utges av Svenskt Näringsliv, som företräder 60 000 små och stora medlemsföretag, organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

Genom att synas i Entreprenör når du rakt in i hjärtat av det företagsamma Sverige och kommunicerar med såväl nykläckta småföretagare som framgångsrika storföretag.

Annonskontakt:
Alexander Almonte,
mediesäljare
MediaKraft Svenska AB
Mobil: 0735-34 94 21
Mejl: alexander.almonte@mediakraft.se

Materialadress Entreprenör
Mejl: entreprenor@mediakraft.se
MediaKraft AB
Österlånggatan 43
111 31 Stockholm