Prima avkoppling med matematik

På fritiden Primtal är en skönhetsupplevelse. Och matematik är på det stora hela är en god avkoppling även när den dagliga verksamheten handlar om kapital och avkastning.

Halvvägs in i intervjun säger Lennart Grebelius att hans främsta fritidsintresse faktiskt är att göra ingenting, bara lata sig, glo ut genom fönstret.

- Det är en underskattad sysselsättning att bara låta tiden gå, men ack så skuldbelagt. Vi ska tjäna vårt bröd i vårt anletes svett. Men det är ju så tråkigt att jobba 60-70 timmar i veckan.

Några problem att få tiden att gå, har knappast Lennart Grebelius, alldeles oavsett om den tillbringas med blicken fäst i fjärran. Han beskriver sig själv som en av naturen splittrad mångsysslare som allt som oftast finner sig själv indragen i projekt som han inte kan motstå, trots att det vid en första påseende inte alls var intressant.

- Men så får det liv och utvecklar en kraft som jag inte kan motstå.

Dagarna på kontoret i centrala Göteborg ägnas bland annat åt ägandeskapet i Sätila of Sweden, utveckling av fastighetsbeståndet i Stockholm, Göteborg och London och riskkapitalverksamheten i Sätila Holding med bland annat Scorett, Gina Tricot och ett tjugotal andra onoterade företag i portföljen. När han nu inte investerar i företag och verksamheter i utvecklingsländer, inte för att med allmosor bota något dåligt samvete utan för att hjälpa människor att själva lösa sin fattigdom själva.

- Vi byggde själva upp vårt samhälle här i Sverige ur djupaste fattigdom och det är faktiskt en erfarenhet vi kan dela med oss av och på så sätt skapa en positiv samhällspåverkan.

Något som Lennart Grebelius dock inte kan påverka är primtalen. De finns bara där, i all oändlighet. Förutsägbara och oförutsägbara i samma drag.

- Jag har alltid varit intresserade av tal men varför primtal vet jag inte. Det är nåt mystisk och gåtfullt med dem, som livet självt.

Det faktum att de fortsätter i all oändlighet har dock inte hindrat från det ovanliga - en del skulle föredra att kalla det vanvettiga – projektet att samla 1 miljard primtal i en bokserie. Den första finns redan, en tjock häftat bok med 223 000 primtal. Sida upp och sida ner.

- En miljard primtal kräver 600 000 sidor i 3 000 böcker, rabblar han blixtsnabbt. Det blir 60 hyllmeter. Det ska jag hinna med innan jag är klar.

Böckerna är utgivna privat, är knappast några kioskvältare men ett par har sålts till andra, lika fascinerade de av primtalens oändliga talserier.

- Det finns en fantastisk skönhet i primtalen, de är lika vackra som en blomma, en dikt eller ett vackert landskap. Att ge sig en skönhetsupplevelseSiffror som en skönhetsupplevelse

Namn: Lennart Grebelius

Profession: Fastighetsägare, riskkapitalist, företagsledare

Passion: Primtal

Anders Carlsson