Företagen blev byns hjältar

video spelare

När skolan hotades av nedläggning reagerade hela samhället. Företagen på orten är drivande i räddningsaktionen och satsar pengar för att garantera både undervisningsmaterial och drift av skolhusen.