Från idé till företag på en eftermiddag

video spelare

20-åriga Olivia Larsson startade företag när hon var 19 år. En idé om en mobil båtservice omsatte hon direkt till en säljåtgärd, som blev kundförfrågningar som blev ett företag.