Redaktionen tycker till

Skatt på skatt på skatt

REDAKTIONEN TYCKER Höjda marginalskatter, höjd bensinskatt, kemikalieskatt (eller vitvaruskatt), bankskatt, ändrade 3:12-regler. Det är några av de skatter och skatteförslag som presenterats på sistone. Tiden med sänkta skatter är helt klart förbi. Och allt som oftast är det företagarna som får betala.

Kommentera

En bortglömd kvinnofråga

30 procent på ett år. Så mycket har kvinnors företagande i Sverige minskat, enligt årets GEM-rapport. Andelen kvinnor som startar företag i förhållande till män är den lägsta på tolv år.

Kommentera

Fler ryter ifrån om rut

REDAKTIONEN TYCKER Svenska folkets stöd för rutavdraget i sin nuvarande form är starkt. Svagt är däremot stödet för regeringen, som ändå ämnar sänka taket till nästa år. En ny Sifoundersökning, gjord åt Hemfrid, visar att två av tre svenskar vill att rutavdraget ska vara oförändrat.

Kommentera