Miljöretorik rakt ner i sjön

Entreprenör

container på väg ned på fartyg

Kilometerskatten på lastbilstrafik ska minska de tunga transporterna på vägarna. Istället ska de flyttas över till järnväg och fartygstrafik. Så låter i alla fall retoriken från regeringen. Att det på många platser i landet inte finns järnväg som kan ta över, varken vad gäller passagerare eller gods, är liksom inte viktigt i sammanhanget. Nu har Sjöfartsverket vaknat till liv och höjer från årsskiftet de så kallade farledsavgifterna med åtta procent. Det gör att de företag som trots allt anammar regeringens snömos till retorik om klimatsmarta transporter och väljer att börja skeppa varorna med båt, åker på dubbla kostnadsökningar. Först statlig skatt på vägarna. Sedan statlig avgiftshöjning på havet. Är det ingen i Rosenbad som har koll på vad den ena handen gör när den andra höjer skatterna?

Anders Carlsson