Övervinster ett hittepå-begrepp

Entreprenör

Ordet "övervinster" används i debatten som vore det ett ekonomiskt vedertaget mått på något diffust omoraliskt. Begreppet finns, när man i ekonomiteori talar om monopolsituationer. Övervinster i övrigt är ett hittepå-begrepp, speciellt "övervinst i välfärdsföretag".

Det är värt att citera den socialdemokratiske före detta finansministern Kjell-Olof Feldt: ”Vinstintresset är dessutom den enda renodlade bevakaren av att resurser utnyttjas effektivt. Och för att denna bevakning ska fungera måste det finnas en grupp aktörer i samhället, vars mål och mening med livet är att maximera vinsten i det näringsliv man äger.”

Nicklas Mattsson