Skatt på skatt på skatt

Redaktionen tycker Höjda marginalskatter, höjd bensinskatt, kemikalieskatt (eller vitvaruskatt), bankskatt, ändrade 3:12-regler. Det är några av de skatter och skatteförslag som presenterats på sistone. Tiden med sänkta skatter är helt klart förbi. Och allt som oftast är det företagarna som får betala.

Ett skatteförslag som har fått stor uppmärksamhet är de ändrade 3:12-regler. För fåmansbolag som väljer att plocka ut en utdelning i stället för vanlig lön föreslås en höjning från 20 procent till 25 procent. Det är ett svårt slag för väldigt många små tillväxtföretag.

För det andra har regeringen infört en kemikalieskatt på elektronik. Skatten drabbar bara svenska återförsäljare som tvingas höja priserna. Effekten blir förstås att konsumenterna handlar av utländska näthandlare i stället. Vad blir miljönyttan? Nada. I stället flyttar jobben utomlands och transporterna ökar.

För det tredje leder den föreslagna kilometerskatten snabbt till att transportörerna höjer priserna. Vilka drabbas? Transportbolagens kunder, det vill säga i första hand industrier. För företagare i norr, med långa transporter, är skatten ett dråpslag.

Och så har vi den föreslagna bankskatten som även den får stora konsekvenser, kännbar för banker men också deras kunder. Skälet är att den i hög utsträckning förväntas vältras över på kunderna, det vill säga hushåll och företag.

Men vanliga inkomsttagare klarar sig väl? Nej. I takt med att lönerna höjts omfattas allt fler löntagare av höjda marginalskatter, till exempel barnmorskor och gruvarbetare. Men värst är det ändå för företagarna, samhällsekonomins motor, som drabbas av ett lappverk av stora och små skatter.

Nyligen suckade en företagare jag pratade med: ”Hur man än gör så tar de pengarna ifrån mig”. Sluta med det. 

Henrik Svidén