Vissa risker ska inte ens företagare behöva ta

Salam Kurda, butiksägare och ordförande i Husby företagarförening, protesterar mot den ökande kriminaliteten i området och bristen på poliser.
Salam Kurda, butiksägare och ordförande i Husby företagarförening, protesterar mot den ökande kriminaliteten i området och bristen på poliser.

Redaktionen tycker Företagare är en drabbad grupp. Bluffakturor och bedrägeriförsök tillhör vardagen för de flesta småföretagare. Den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bedrägeribrott ökat lavinartat och mer än tredubblats, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Exakt hur många av dessa brott som drabbar företagare är inte klarlagt, eftersom statistiken inte mäter brott mot juridiska personer, men tydligt är att polisen inte klarar av att hänga med i utvecklingen. 90 procent av brotten klaras aldrig upp.

Anna Dalqvist, chefredaktör tidningen Entreprenör.
Anna Dalqvist, chefredaktör tidningen Entreprenör.

Än värre är det för företagare och handlare i Sveriges utanförskapsområden. Där tillhör hot, utpressning och rån vardagen. Tidningen Entreprenör har intervjuat Salam Kurda, som driver en livsmedelsbutik i Husby centrum, och Ella Hollsten, som äger ett parfymeri i Rosengård, och båda vittnar om en eskalerande kriminalitet i deras områden. De orkar inte ens anmäla de brott som de utsätts för eftersom anmälningarna inte leder någonstans.

”Förr var det fint här, men nu är det övergivet av både polisen och politiken. Jag vill fortsätta driva min butik, men jag klarar inte av att stanna kvar här längre”, säger Salam Kurda, som nu tvingas stänga sin butik efter 30 år. (Läs hela reportaget på sidan 34.)  

Att företagare inte kan känna sig trygga i sina verksamheter är givetvis ett misslyckande både från polisens och från politikens sida. Alla är förlorare när företag och butiker försvinner från en ort. Jobb går förlorade, servicen urholkas och samhället lamslås. Det i sin tur slår mot välfärden.

Det är hög tid att polisen börjar prioritera brott som riktar sig mot företagare och att regeringen ser över både näringspolitik och lagstiftning för att garantera företagarnas säkerhet. Visst är företagare vana vid att klara sig själva, lösa problem och ta risker. Men det finns risker som inte ens företagare ska behöva ta!  

Med detta sagt vill jag också passa på att presentera mig själv. Jag heter Anna Dalqvist och är ny chefredaktör för Entreprenör. Men även om jag är ny på posten betyder inte det att jag är ny i spalterna. Jag har jobbat på tidningen Entreprenör i olika roller nästan ända sedan starten 2001. Vill ni läsare nå mig med kommentarer, synpunkter, påpekanden, tips eller glada tillrop finns jag på: anna.dalqvist@entreprenor.se

Anna Dalqvist