life science

Jonas Söderström, redaktör och ansvarig utgivare för nyhets- och analystjänsten BioStock.

NYHET Publicerad

Rekordstort intresse för life science

INNOVATION Intresset för svenska bolag inom medicin- och biotekniksektorn, ofta kallat life science, ökar kraftigt. Det märks inte minst på antalet marknadsnoteringar och börsintroduktioner, som förra året var rekordmånga. Investerarna lockas av chanserna till hög avkastning och entreprenörerna av möjligheterna att se sin idé utvecklas till en bärkraftig produkt.

MiniDia

Antal bolag inom medicin- och biotekniksektorn som noterats på listorna Aktietorget, First North elelr Nasdaq small cap-lista 2012-2015.

life science

Förra året noterades sammanlagt 34 nya medicin- och bioteknikbolag på de tre svenska listorna Aktietorget, First North eller Stockholmsbörsens small cap-lista. Det är noteringsrekord och kan jämföras med 2014 då 21 life science-bolag marknadsnoterades. Så sent som 2012 var det bara sju bolag inom sektorn som noterades, så intresset de senaste åren har alltså växt snabbt och starkt.   

– Utan tvekan ligger svenska och nordiska bolag i framkant när det gäller forskning och utveckling, vilket naturligtvis också lockar investerare, säger Jonas Söderström, som är redaktör och ansvarig utgivare för nyhets- och analystjänsten BioStock. Den nätbaserade informationstjänsten har som affärsidé att bevaka och informera om nordiska bolag inom medicin- och biotekniksektorn.

De svenska bolagens framsteg beror till stor del på det nära samarbetet mellan universitet och näringsliv, särskilt i Lund, där BioStocks redaktion också ligger.

Antalet bolag inom sektorn uppgår till omkring 1 500 i Sverige och antalet sysselsatta kan räknas i tiotusental. Att branschen är viktig för Sverige illustreras även av det faktum att exporten av läkemedel är landets sjätte största exportgren.

Jonas Söderström ser flera viktiga förklaringar till det ökade intresset för sektorn de senaste åren.

– Den allmänna trenden inom hela industrin är att de stora internationella läkemedelsbolagen lägger ner stora delar av den egna forskningen och istället köper upp lovande projekt från små specialiserade bioteknikbolag, säger han.

Men det finns även trender när det gäller forskningens inriktning, och där svenska bolag ligger långt framme, som ökat intresset.

Annons

– Utvecklingen går mot fler så kallade särläkemedel. Det är läkemedel inriktade mot mindre patientgrupper och mot ovanliga sjukdomar, säger Jonas Söderström.

– En annan trend är att nya mediciner i större utsträckning tas fram på biologiska molekyler, istället för på syntetiska preparat. Det ger i förlängningen säkrare läkemedel med färre biverkningar, fortsätter han.

Branschen är speciell ur flera olika perspektiv. Företagen har ofta bara en handfull medarbetare och dess grundare är ofta forskare med spetskompetens inom sin nisch och med en stark drivkraft att de ska lyckas med sina utvecklingsprojekt.

Branschen är också speciell på så sätt att det tar lång tid och kostar mycket pengar innan en produkt är färdigutvecklad och kan marknadsföras eller säljas till ett större läkemedelsbolag. Branschstatistik visar att upp emot 90 procent av alla läkemedelskandidater inte når hela vägen till godkännande. Dessutom är både forskning och studier, som ska påvisa en ny behandlingsforms positiva effekter, kostsamma och tenderar att äta upp en stor del av startkapitalet. Om studierna dessutom inte visar på de resultat som de inblandade hoppats på så äventyras hela bolagets fortsatta existens.  

Det krävs därmed att både grundare och investerare är uthålliga och det behövs också en ganska stor portion riskvilja. För även om offentligt finansierade forskningsprojekt har betydelse så är det privata initiativ och privata pengar som utgör motorn i utvecklingen.

Jonas Söderström förstår investerarnas stadigt ökande intresse, men varnar samtidigt för att det finns risker.

– Det är en riskfylld bransch och de flesta bolagen har en lång och svår väg att gå. Men de som lyckas kan bli rikligt belönade. Prislappen på ett lovande projekt kan överstiga utvecklingskostnaderna med mellan tio och 100 gånger, säger han.   

Men de som verkligen är uthålliga kan alltså tjäna väldigt mycket pengar. De företag som lyckas är ofta ensamma om en patentskyddad produkt och har de inte möjlighet eller resurser att själva hantera kommersialiseringen, så är det vanligt att licensen säljs till ett av de större, etablerade bolagen. Sådana affärer sker ofta innan en lovande produkt är helt färdigutvecklad. Det blir då det större bolaget som genomför de ofta väldigt kostsamma och omfattande studierna. Ett aktuellt exempel på detta var när det Lundabaserade bolaget Alligator Bioscience träffade en uppgörelse med läkemedelsjätten Johnson & Johnson. Affären, som gjordes förra året, uppskattas vara värd drygt sex miljarder kronor.  

Men det är också detta som gör branschen både speciell och intressant för investerare.

– Som investerare behöver du inte vara med från start till mål med din investering. Produktutvecklingen sker i olika faser, vilket gör att man själv kan välja investeringshorisont. Man kan vara med hela vägen till resans slut eller kliva av när produkten visar lovande testresultat, men ännu inte är helt klar för kommersialisering, säger Jonas Söderström.

Frågan är om den starka utvecklingen för den svenska life science-sektorn kommer att fortsätta eller om en viss mättnad kan skönjas. Antalet nynoteringar kommer i år troligtvis inte nå upp till nivåerna för fjolåret, som trots allt ett toppår. Den allmänna oron på aktiemarknaden kan vara en anledning till en minskad iver att notera det egna bolaget.   

Men Jonas Söderström menar samtidigt att det kan gynna de bolag som verkligen väljer att nyemittera och notera sin aktier.

– Bolag med intressanta projekt och med bra grundförutsättningar som exempelvis en stark ledning, bra samarbetspartners och en solid patentportfölj, kan locka till huggsexa bland investerarna när det är dags för en marknadsnotering, säger han.

Pär Krause

De små bolagen dominerar

De cirka 125 svenska medicin- och bioteknikbolagen, som har sina huvudkontor i Sverige, sysselsätter omkring 1500 personer (2014).
Variationerna vad gäller storleken är stora. Medan det största företaget, Swedish Orphan Biovitrum, sysselsätter 589 personer har 88 procent av bolagen högst tio anställa. Nära hälften av företagen (48 procent) har bara en eller två anställda.
Det innebär emellertid inte att endast en eller två personer verkligen arbetar med det aktuella företagets forskning då det är vanligt att de minsta företagen hyr in tillfällig personal eller lägger ut en del av forskningen på entreprenad.
Källa:Sweden Bio 2015

comments powered by Disqus
Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Klimatsmart succé med gemensamma transporter

HÅLLBARHET Kan sopor och paket transporteras i samma bilar? Ja, när Bring, Vasakronan, Ragn-Sells och Stockholms stad samarbetar går det utmärkt. Och det är dessutom klimatsmart.
NYHET Publicerad:

Dansföretagare vann mot Skatteverket – får tillbaka 150 000

MOMSSTRID Skatteverket gav vid flera tillfällen felaktiga besked om moms till dansföretagarna Per Westermark och Tomas Wiklöf. Efter en lång strid har de nu vunnit mot myndigheten och får tillbaka 150 000 kronor.  ”Det är en otrolig lättnad”, säger Tomas Wiklöf.
NYHET Publicerad:

Regeringen borde höja ersättningarna

DEBATT Att löneökningarna är betydligt högre än höjningen av ersättningen för personlig assistans gör att företag kommer tvingas lämna kollektivavtalen, skriver debattörerna. Nu uppmanar de regeringen att höja ersättningarna.
NYHET Publicerad:

Gladys del Pilar: En showande entreprenör

10 FRÅGOR Hon har vunnit melodifestivalen med gruppen Afro-Dite, hon leder körer, sjunger och showar. Efter att Gladys del Pilar startade sitt eget företag för snart 20 år sedan har hon aldrig sett tillbaka.
NYHET Publicerad:

De vill göra matte till favorithobby

NYKLÄCKT Om våra ungdomar och Sverige ska kunna konkurrera internationellt behöver unga få upp ögonen för glädjen i matematiken. Och det redan från 6 år. Stora visioner ligger bakom företaget Matteklubben.
NYHET Publicerad:

Upplev framtiden i 360 grader

ENTREPRENÖR Virtuella lägenhetsvisningar är ett populärt inslag på bostadsmarknaden. Mycket tack vare Mattias von Corswant och Per Hjaldahl, grundarna av VR-företaget Wec360. Nio år efter starten är de den främsta aktören på VR-marknaden. ”Att sikta högt och kämpa för att lyckas har varit en av våra största drivkrafter som entreprenörer”, säger Mattias von Corswant.
NYHET Publicerad:

Vann mot Skatteverket i högsta instans – kan vara förgäves

SKATTEVERKETS METODER Han har drivit momsfrågan mot Skatteverket i 27 år, genom alla rättsinstanser och fått en lag uppkallad efter sig. Nyligen avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen frågan till hans fördel. Men det bekymrar inte Skatteverket som fortsätter att särbehandla honom, något som kostat företaget miljonbelopp.
NYHET Publicerad:

Fortsatta framgångar innanför boxen

VAD HÄNDE SEN Stabil efterfrågan och en produkt med hög kvalitet. Det har gjort att Frozzypack kunnat stå emot de piratkopior som dyker upp. Den egna produktutvecklingen fortsätter att hålla sig till grundidén, en matlåda med inbyggd kylning.
NYHET Publicerad:

Industriavtalet behövs för att stärka industrins konkurrenskraft

DEBATT Facken inom industrin målar upp en för dyster bild av industriavtalet. Lönebildningen måste kopplas till industrins internationella konkurrenskraft, menar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.
NYHET Publicerad:

Tullverket kräver småföretag på 100 miljoner kronor

PUNKTSKATT I snart åtta år har Prillan Concept sålt råtobak till grossister. Plötsligt anser Tullverket att tobaken går att röka vilket gör att företaget tvingas betala 100 miljoner kronor i retroaktiv skatt. ”Det är helt sinnessjukt, de vill bara få bort oss från marknaden”, säger Peter Soergel, medgrundare.
NYHET Publicerad:

”Personalliggare och kassaregister dåliga verktyg mot den svarta ekonomin”

DEBATT Personalliggare och certifierade kassaregister är dyra och ineffektiva verktyg för att komma åt den svarta ekonomin. De bör avskaffas – inte implementeras i andra branscher som Skatteverket vill.
NYHET Publicerad:

Bantad budgetkalkyl ökar lönsamheten

I PRAKTIKEN En tung och tidsödande budgetprocess fick Consilium Marine & Safety att övergå till budgetlös styrning. I dag håller företaget koll på sin utveckling med rullande tolvmånadersprognoser. Vd Carl Adam Rosenblad vittnar om att det har lett till ökad konkurrenskraft och gjort verksamheten betydligt mer anpassningsbar till omvärldsförändringar.
NYHET Publicerad:

Gaddad entreprenör sticker hål på matoligopol

ENTREPRENÖR Hur vågar man utmana ett gäng matjättar på en oligopolmarknad? ”Man är förbannad”, säger Johannes Cullberg, vd och grundare av matkedjan Paradiset. Han tröttnade på de stora jättarnas dåliga sortiment och nu bygger han upp en egen butikskedja med fokus på ekologisk mat.
NYHET Publicerad:

Stitch väcker liv i svensk textilindustri

NYKLÄCKT Med ambitionen att väcka liv i svensk textilindustri har Mia Berg och Stina Anderson startat syfabriken Stitch. De har fått en otrolig respons.
NYHET Publicerad:

Liten balja blev stor framgång

NYKLÄCKT För Liza Grevblad är det terapi att få krypa ned i ett varmt bad. För några år sedan flyttade hon till en lägenhet utan badkar. För att kunna täcka kroppen med varmt vatten ritade hon en badbalja för vuxna.