Succéforskaren som maxar skörden

Fröforskare Tongyun Shen.
Foto: Anders Kristensson
14

Entreprenör Fröföretag från hela världen riktar blickarna mot ett laboratorium i Lund. Intresset för Tongyun Shens växtmetod som höjer den biologiska aktiviteten i frön är stort. Resultaten visar på större skördar, tåligare plantor och minskat behov av bekämpningsmedel. Runt hörnet lockar hållbarare odlingsmetoder i klimatförändringens spår.

Fröforskare Tongyun Shen.
Foto: Anders Kristensson
Fröforskare Tongyun Shen
Foto: Anders Kristensson
Frön
Foto: Anders Kristensson
Ökad grobarhet, snabb tillväxt och större skörd får fröföretag världen över att köa för att få tillgång till fröbehandlingen hos Tongyun Shens företag Medicon Village.

– Jag brukar jämföra med en sprinter som står färdig i sina startblock medan de andra inte ens fått av sig överdragskläderna. Frön gror och växer upp mycket snabbare genom att behandla dem, förklarar Tongyun Shens, växtfysiolog, fröforskare och numera även entreprenör.

Genom att behandla frön med värme, vatten och luft har hon kommit tagit fram till en tillväxtmetod som stärker frönas egenskaper. Skadade och gamla frön lagas, omogna frön mognar och frönas biologiska processer aktiveras. Det som skiljer Tongyuns Shens metod från andra liknande metoder är att den biologiska effekten är större och håller sig stabil under ett par års tid eller längre, till skillnad mot andra metoder där effekten försvinner efter några månader. Dessutom är Tongyun Shens metod mycket snabbare, 1-3 dagar jämfört med veckor. Frön kan därför behandlas året om vilket gör att mycket större kvantiteter kan gå genom processen.

Förra året fick Tongyun Shen två pris för sin forskning, SKAPA utvecklingspris på en halv miljon kronor och Handelskammarens pris Årets tekniker.

– Hade jag inte fötts på landet i ett hus med en stor trädgård hade jag kanske aldrig blivit intresserad av växter, berättar Tongyun Shen.

Några år innan hon föddes blev det kulturrevolution i Kina och hennes föräldrar tvingades flytta ut på landet. Hennes far var trädgårdsintresserad, de planterade frön tillsammans i rabatterna och odlade grönsaker.

– Det var här min nyfikenhet på växterna föddes. Jag funderade på hur man skulle få dem att blomma mer och jag ville lära mig namnen på alla växterna.

I sin ungdom tänkte Tongyun Shen att hon skulle bli hortonom men när hon sökte till lantbruksuniversitet i Shandong sökte hon av misstag till jägmästarutbildningen istället.

– I Kina går det inte att ändra sig, konstaterar Tongyun Shen, jag fick helt enkelt bli jägmästare istället.

Efter några års arbete som jägmästare ville hon studera vidare och flyttade därför till Sverige för 30 år sedan. Efter en växtfysiologutbildning på Umeå universitet började hon doktorera på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och disputerade år 2000 i frö lära.

Doktorsavhandlingen handlade om fröns kvalitet och deras fysiologiska och biokemiska egenskaper. Det var i arbetet med denna avhandling som Tongyun Shen började att behandla frön med värme och vatten för att få fram frön med olika kvaliteter. Och när hon fortsatte forska på frökvalitetens betydelse för växtutveckling i fält ledde detta till själva idén- att höja frökvaliteten med fröbehandling. Men det skulle dröja ytterligare 10 år innan hon fick tillfälle att utveckla idén vidare. Hon hade just avslutat en anställning på ett fröföretag.

– Jag hade länge funderat på att utveckla idén från min tidigare forskning och nu fick jag tid att göra det, berättar hon.

Hon var helt övertygad om att idén skulle fungera. Under ett drygt års tid förvandlades hennes tvättstuga och vardagsrum till labb. Frön från 26 olika arter av grönsaker, gräs, utsäde och träd behandlades med värme, vatten och luft i olika doser för att hitta en optimal kombination till de olika frösorterna. Källaren användes till att förvara fröna för att senare testas och ta reda på hur lång tid effekten av behandlingen varade.

– Det var ett intensivt arbete dag som natt, förklarar Tongyun Shen. Mina två barn hjälpte också till. Jag satsade mina sparade pengar och budgeten var inte stor. På nätterna fick jag gå upp varannan timme och vända på fröna för det fanns inga pengar till dyr utrustning.

Metoden fungerade perfekt och effekten på fröna varade länge. Parallellt med forskningsarbetet i tvättstugan startade Tongyun 2012 sitt företag Robusta Seed Technology, gick en utbildning i affärsmannaskap på universitetet i Lund och fick ett kontor på Nyföretagarcentrum på Ideon där hon fick kontakt med andra företagare.

– Jag lärde mig enormt mycket om företagande, berättar hon, bland annat hur man kontaktar kunder och hur man presenterar forskningsresultat. Jag var van att redogöra för min forskning i en akademisk värld men inom affärsvärlden presenterar man resultat på ett helt annat sätt och man har bara 5- 10 minuter på sig.

Tongyun Shen lärde sig också att tänka ekonomi ur kundens synvinkel. Hon insåg att fröbehandlingen behövde göras kostnadseffektiv och enkel. Med dessa insikter började hon leta efter en samarbetspartner som ville satsa resurser på att utveckla hennes arbete till en färdig produkt. Många var intresserade men de som genast förstod potentialen i metoden var svenska Nelson gruppen.

Sedan tre år tillbaka utvecklar Tongyun Shen metoden tillsammans med Nelson gruppen.

2013 bildade hon företaget Nelson seed development tillsammans med Bröderna Nelsons förvaltningsbolag, BNF. Sedan dess arbetar hon med utvecklingsarbetet av metoden som forskande konsult åt Nelson seed development.

En stor summa pengar investerades två år senare av Entreprenörinvest från Kamprad stiftelsen som fick projektet att snabbt skrida framåt. Nu gällde det att kommersialisera metoden och utveckla en maskin som behandlar frö automatiskt. Eftersom denna metod var ny insåg Tongyun att fröföretagen skulle vilja testa sina egna frö för att se hur deras egna välkända frön påverkades.

– För att kunna behandla större mängder frö på ett kostnadseffektivt sätt behövde vi därför utveckla en automatisk maskin, berättar hon.

2015 var maskinen färdig och installerades på Nelson seed developments labb i Lund. Från ett helt manuellt förfarande kunde nu labbet istället behandla två kilo frön åt gången helt automatiskt. Intresset för den nya metoden är mycket stort. Idag står fröföretag från hela världen i kö för att få sina frön behandlade.

– De tester vi gör är den bästa marknadsföringen man kan tänka sig. När fröföretagen ser det positiva resultatet av behandlingen på sina egna frö med ökad grobarhet, snabbare tillväxt och högre skörd finns det ingen tvekan längre. Vi var tvungna att börja ta betalt för testerna för att gallra ut de mest intresserade, berättar Tongyun Shen.

Efter fröbehandlingen betingar fröerna ett högre värde, både biologiskt men även pengamässigt på grund av de goda egenskaperna de erhåller. Det är detta mervärde som fröföretagen ser möjligheterna i och därför finns det en stor potentiell marknad för maskinen som klarar av att behandla ca 640 kilo frön i månaden. Fröer vars kilopris ligger på 100 000 kr eller mer.

Hittills har de arbetat med 300 olika sorters frön från 95 olika arter i alla växtgrupper.

– Det finns en mångfald av olika sorter från varje art i olika länder. Det är lika spännande varje gång att få reda på hur de olika sorterna reagerar på behandlingen, säger Tongyun Shen entusiastiskt.

Det mesta av fröbehandlingarna sköter maskinen men fortfarande sker en del fröbehandling manuellt.

Våren har varit intensiv för Tongyun Shen. Nelson seed development har utvecklat en kommersiell maskin som kan behandla 80 kilo frön åt gången.  Varje vecka har hon rest fram och tillbaka till Holland för att finslipa inställningarna.

– Det har varit mycket laborerande med inställningarna på maskinen för att öka flexibiliteten för kunderna, den ska fungera lika bra med en mindre mängd frön i maskinen, berättar hon. Nu fungerar den bra och jag är enormt nöjd. Resultatet blir bättre än med maskinen för 2 kilo eller med manuell behandling. Vi kommer nog att sälja en eller två innan året är slut.

Under de senaste tre åren har fröer testodlats i jord på Alnarp för att undersöka behandlingens effekt på skörden. Skillnaderna är ofta mycket stora, ibland dubbleras skörden med behandlade frön. Dessutom blir maten nyttigare eftersom behovet av bekämpningsmedel minskar. Grödan växer helt enkelt ifrån ogräset.

Men det är inte bara skörden som ökar. Plantorna tål både torka, blöta, värme och kyla bättre, något som kan få stor betydelse i en tid av klimatförändringar, inte minst i tredje världen.

– Det är en härlig känsla att kunna bidra med något som är samhällsnyttigt, säger hon.

Hemma i trädgården odlar Tongyun Shen spenat. I två rader i en odlingslåda har hon sått både behandlade och obehandlade frön. Hon plockar de späda bladen och väger dem. På vågen ser man direkt hur stor skillnaden är. Spenaten som är behandlad väger 58 % mer.

– År 2050 kommer världens befolkning att öka till 9 miljarder från dagens 7 miljarder, samtidigt som odlingsytan minskar, säger hon. Vi måste kunna mätta alla dessa människor. Därför måste vi utveckla nya tekniker som dessutom måste vara hållbara.

Anders Kristensson

Ett fröföretag växer fram
 • 2012 Fröforskning i tvättstugan. Tongyun Shen bildar sitt bolag Robusta seed Technology.
 • 2013 Tillsammans med bröderna Nelsons företag BNF bildar Tongyun Shen företaget Nelson seed development som utvecklar metoden vidare och börjar konstruera en automatisk labb maskin.
 • 2015 Entreprenörinvest från Kamprad stiftelsen investerar mer än 10 miljoner i projektet.
 • 2015 Den första automatiska två kilos maskinen klar. Fröföretag från tre kontinenter vill få sina frön testade.
 • 2017 En kommersiell automatisk maskin blir klar under året för försäljning.
  Omsättningen 2016 i Robusta seed technology var 2 miljoner kronor.
Positiva odlingsfördelar
 • Snabbare och jämnare groning av fröna vilket ger konkurrensfördel mot ogräs.
  Mindre bekämpningsmedel behövs.
 • Större och jämnare skörd.
  Tåligare plantor som klarar av både varmare och kallare väder, dessutom klarar de torka och blöta bättre.
 • Snabb behandlingsprocess. 1-3 dagar jämfört med veckor som andra metoder behöver.
  Effekten på fröna varar i 2-3 år jämfört med några månader för andra metoder.
 • Behandling av frön kan göras året om. Tillsammans med den korta behandlingstiden kan man därför behandla mycket stora kvantiteter.
Tongyuns 3 tips till andra uppfinnare:
 1. Hitta en samhällsnyttig idé.
 2. När man har en idé man tror på är det bara att köra på.
 3. Var beredd på uppoffringar.
  Leta efter en bra samarbetspartner när din idé fungerar.