8 bästa tipsen: Så fixar du kapital när banken säger nej

Marie Gillstam, Patrik Kägu och Philip Abedian är samtliga innovationsrådgivare på rådgivningscentrat Startup Stockholm.
Marie Gillstam, Patrik Kägu och Philip Abedian är samtliga innovationsrådgivare på rådgivningscentrat Startup Stockholm.
7

Tips från experten Har banken sagt nej till dig och din förträffliga affärsidé? Ingen fara, det finns många andra sätt att skaffa kapital. Innovationsexperterna på Startup Stockholm delar med sig av sina 8 bästa tips.

Banken kanske känns som det mest naturliga alternativet för att låna pengar, men det är långtifrån det enda. Marie Gillstam, Patrik Kägu och Philip Abedian - samtliga innovationsrådgivare på rådgivningscentret Startup Stockholm - har lång erfarenhet av företagsfinansiering.

Här är deras 8 bästa tips för att fixa pengar till företagsstarten:

  1. Komplettera teamet. Komplettera din kunskap med andra delägare som delar arbetet, risken och möjligheterna. Då brukar banken bli mer välvillig.
  2. Låna från Almi. Statliga Almi, som sysslar med företagslån, riskkapital och affärsutveckling, kan låna ut hela eller delar av beloppet om banken säger nej.
  3. Friends, fools and family. Inventera ditt personliga nätverk av vänner, familj och vänners vänner, kanske är någon beredda att låna ut pengar eller investera. Eller så kanske de vill bli delägare?
  4. Kundfinansiering. Om du löser ett angeläget problem för kunden så kanske kunden är beredd att vara med och betala för sin framtida användning. Du kan erbjuda en bra rabatt mot att kunden förskottsbetalar.
  5. Leverantören som partner. Leverantörer kan vara villig att bidra med resurser, exempelvis tid, kunskap, material och utrustning till förmånliga betalningsvillkor. Du bidrar ju till en utökad eller ny marknad för dem.
  6. Mjuk finansiering. Kika efter ”mjuk” finansiering” eller bidrag genom offentliga aktörer, det kan vara Almi, Vinnova, EU eller branschanknutna aktörer som exemplevis Energimyndigheten. Kom ihåg att det krävs både tid och kunskap för att göra bra ansökningar.
  7. Crowdfunding. Man kan förenklat beskriva crowdfunding som ett sätt att få in mikroinvesterare eller -finansiärer. Det finns olika plattformar; på Kickstarter och Indiegogo presenterar du ditt erbjudande i ett tidigt skede. Funded by me och Pepins är två plattformar som passar bra i ett senare skede. För att lyckas behövs en genomtänkt plan för kampanjen.
  8. Investerare. Sälj in dig och dina planer till någon som vill investera, ofta kallade affärsänglar, det vill säga förmögna personer som har egen erfarenhet av tillväxtföretag. En affärsängel innebär kapital och kompetens som kan vara strategisk eller operativ - eller både och. Kom ihåg att ni bör vara eniga om planen och ambitionen innan ni ingår avtal.

 

KM