Framgångarna klistrar vid företaget

Vad hände sen Det är lugnare nu. Det beror bland annat på att marknaden för QR-koder börjat mogna och tillvaron på Scantags stabiliserat sig. Affärsidén med självhäftande streckkoder där personlig och livsviktig information finns lagrad, visade sig nämligen ligga helt rätt i tiden och efterfrågan kommer nu från tre världsdelar.

Rickard Wind, Scantags
Foto: OLA TORKELSSON
Häftande information. Rickard Windh vilar tryggt bland de taggisar som företaget Scantags tillverkar och som fylls med viktig information om bäraren.

Rikard Windh har nära vänner som är diabetiker. Där ligger en del i idén att människor, inte bara de med någon form av sjukdom, bör ha med sig information som berättar om vem den här personen är och vad som gäller vid ett eventuellt tillbud.

Svaret blev Taggisar, en liten klisteretikett med en QR-kod, laddad med just den typen av personlig information som sjukvårdare och räddningspersonal gärna vill ha kunskap om.

- När de scannar koden får de omedelbart veta om den här personen till exempel äter någon medicin, har allergi eller om det finns andra faktorer som de måste ta hänsyn till, säger Rikard Windh som sedan 2011 omsatt sin idé i företaget Scantags.

Som med alla nyskapande idéer kräver de ett stort mått av fotarbete för att nå ut och behovet av uthållighet har präglat de första åren. Från räddningstjänsten och akutsjukvården har responsen varit mycket bra och det finns nu ett växande antal berättelser om vilken hjälp den lilla klisterlappen har varit i olika situationer.

Lite svårare är det att nå ut till allmänheten, bland annat beroende på att det är först nu som QR-koderna på allvar slagit igenom som bärare av alla typer av meddelanden.

Det gör att Rikard Windh ägnat mycket tid åt att övertyga de två främsta målgrupperna, cyklister och MC-förare om vitsen med att ha en Taggis fastklistrad på hjälmen. Det sker bland annat genom att sponsra olika cykeltävlingar runt om i världen och den svenska speedwayföraren Mathias Törnblom har en Taggis på hjälmen.

- Nyligen tog vi fram en Harley Davidson-inspirerad Taggis i svart och orange som vi döpt till Riders Edition. Den är skeppad till Australien och ska säljas där. Samtidigt har vi byggt upp distributionen i USA, Storbritannien och Indien, alltså länder där många människor cyklar och kör motorcykel. Och vi är inne i ett patentarbete i USA och inom EU.

Den lilla etiketten kan innehålla i princip obegränsade mängder information men i första hand är det kontaktuppgifter och eventuella mediciner och sjukdomar som bärarna väljer att koda in. Ytterligare en fördel är att det går att aktivera en GPS funktion som visar klistermärkets position när det scannas, något som redan hjälpt räddningspersonal att hitta fram i före dem okända områden.

I Sverige säljs de sedan i förpackningar om fem för strax under en hundring, utomlands i mindre förpackningar och därmed än mindre kostnader.

- Det är en billig livförsäkring.

I nästa steg ska den lilla livförsäkringen bli än mer effektiv. Med hjälp av NFC-tekniken blir det möjligt att framställa trådlösa Taggisar som inte behöver scannas för att lämna ifrån sig informationen. Tanken är också att ta fram nya former, bland annat Ziptags som går att fästa i en dragkedja.

- Det ska inte vara svårt att ha med sig en Taggis och de ska vara lätta att upptäcka.

- För ett år sedan sa jag att vi inom fem år ska ha försäljning i tre världsdelar och sålt en miljard Taggisar. Den första halvan av den spådomen är redan uppfylld så det finns lite kvar att jobba på men vi är definitivt på väg.

Fyra saker jag lärt mig

- Hitta bra människor att samarbeta med. Gör inte allting själv.

- Våga testa idéerna tidigt så att marknaden kan ge feedback.

- Gå hela vägen, stanna inte vid idén utan gör den säljbar.

- Var uthållig, tro på din idé.

Det här skulle jag gjort annorlunda

”Det finns nog en del. Men om jag inte gjort misstagen och lärt mig, hade det inte fört mig fit där jag är idag.”

Anders Carlsson