Ny affärsmodell ger gladare kor och bättre ekonomi

Från hårdvara till mjukvara. Ellinor Eineren gjorde om affärsmodellen och tar nu betalt för resultatet. Det gav affärerna en skjuts.
Foto: SÖREN ANDERSSON
16

Vad hände sen Friska djur ger bättre ekonomi. Den enkla kalkylen startade företaget Agricam och i sin tur en modernisering av det svenska lantbruket. Sedan dess har Ellinor Eineren, genom att omvandla affärsmodellen i företaget, skapat en helt egen nisch.

Omslag Entreprenör nr 1 2012.
Omslag Entreprenör nr 1 2012.

Hon har satt bondgården på kartan som en högteknologisk och innovativ verksamhet. Dessutom skapat en egen nisch i en till stora delar konservativ bransch. För att nu inte tala om att vi utnämnde henne till ”Sveriges ovanligaste företagare” när Entreprenör gjorde ett reportage om henne och det egna företaget Agricam i januari 2012.

– Det är något som faktiskt följt mig sedan dess och enbart på ett positivt sätt. Människor kommer ihåg det och kan relatera det till mig när vi träffas, säger Ellinor Eineren, som strax efter reportaget stod inför ett stort kliv i utvecklingen av den egna verksamheten.

– Ja, jag gjorde faktiskt ett omtag på hela affärsmodellen, det var inte längre en kamera vi sålde utan ett resultat.

Den värmekamera det handlade om var en egen innovation. Den används till att diagnostisera juverinflammation med åtföljande mjölkstockning hos mjölkkor, en vanlig åkomma inom mjölkproduktionen. Ju tidigare den kan upptäckas, desto större chans att stoppa den. Därmed slipper korna en antibiotikabehandling och lantbrukaren ett stopp i mjölkproduktionen. Det sparar stora belopp och ökar välbefinnandet för korna.

Den helt nya tekniken togs emot väl i en bransch som inte är känd för att omfamna olika nymodigheter. Samtidigt funderade Ellinor Einergren på vad företaget egentligen sysslade med, var det att sälja en kamera eller att genomföra analyser och leverera ett resultat?

– Jag kom fram till att det var det senare, att vi är ett mjukvaruföretag.

Det blev startskottet till ett helt nytt sätt att sälja Agricam, kameran och analyserna. Ett vågat steg men också ett kalkylerat steg som bottnade i den egna starka tilltron till tekniken.

– Vi tar betalt för resultatet, alltså friskare djur. Slipper de sjukdomar har lantbrukaren inga kostnader och det är det överskottet som vi delar på. Vi kan alltså säga att ”om du använder de analysresultat som vi tar fram, då går du med vinst och den delar vi på”.

Det var ett omtag som blivit framgångsrikt men som också kräver omfattande fotarbete. Ellinor Eineren tillbringar mycket tid hos både nya och befintliga kunder runt om i landet. Efter fem år är Agricam ett välkänt namn ute bland gårdarna men det hindrar inte att säljkåren måste öka i styrka.

Med cirka 15 000 juveranalyser genomförda varje dag, har också en omfattande och närmast unik databas kring kors hälsa byggts upp. Det är kunskaper som kan användas även inom andra områden än just juverinflammationer, bland annat för att lägga upp foderstrategier och över huvud taget utveckla djurhållningen. De kan också komma till pass när ett par första, försiktiga steg utanför Sveriges gränser ska tas. Där finns större djurbesättningar och därmed större affärspotential.

– Tack vare att vi byggt upp långsiktiga relationer i branschen finns i dag ett igenkännande och en acceptans för vår produkt. Våra kunder vet att den skapar friska djur och med det en god ekonomi. Det är egentligen det bästa beröm vi kan få och är något som gör att det alltid känns bra att gå till jobbet.

Tre saker jag lärt mig

- Saker och ting tar tre gånger så lång tid som man tror
- Följaktligen är tålamod en viktig erfarenhet
- Våga ändra gjorda planer, satsa på det oprövade

Det här skulle jag gjort annorlunda

”I startskedet lagt mer fokus på produkten och mindre på mig som person.”

Anders Carlsson